• Auf Facebook teilen
  • Vers twittern
  • ΨΑΛΜΟΙ
  • Ps 81

81

1Ψαλμὸς τῷ Ασαφ.

῾Ο θεὸς ἔστη ἐν συναγωγῇ θεῶν,

ἐν μέσῳ δὲ θεοὺς διακρίνει

2῞Εως πότε κρίνετε ἀδικίαν

καὶ πρόσωπα ἁμαρτωλῶν λαμβάνετε;

διάψαλμα.

3κρίνατε ὀρφανὸν καὶ πτωχόν,

ταπεινὸν καὶ πένητα δικαιώσατε·

4ἐξέλεσθε πένητα καὶ πτωχόν,

ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ ῥύσασθε.

5οὐκ ἔγνωσαν οὐδὲ συνῆκαν,

ἐν σκότει διαπορεύονται·

σαλευθήσονται πάντα τὰ θεμέλια τῆς γῆς.

6ἐγὼ εἶπα Θεοί ἐστε

καὶ υἱοὶ ὑψίστου πάντες·

7ὑμεῖς δὲ ὡς ἄνθρωποι ἀποθνῄσκετε

καὶ ὡς εἷς τῶν ἀρχόντων πίπτετε.

8ἀνάστα, ὁ θεός, κρῖνον τὴν γῆν,

ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν.


Copyright: Der hier gebotene Text der Septuaginta basiert auf der von A. Rahlfs und R. Hanhart herausgegebenen Druckausgabe, © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 2006.

Verfügbare Ausgaben im Shop ansehen