1.Mose 15,19-21

19die Keniter, die Kenasiter, die Kadmoniter,

20die Hetiter, die Perisiter, die Refaïter,

21die Amoriter, die Kanaaniter, die Girgaschiter, die Jebusiter.