34וּבְנֵ֖י שָׁ֑מֶר אֲחִ֥י וְרֹוהֲגָה יַחְבָּה וַאֲרָֽם׃