53וְאֶֽת־יָקְמְעָם֙ וְאֶת־מִגְרָשֶׁ֔יהָ וְאֶת־בֵּ֥ית חֹורֹ֖ון וְאֶת־מִגְרָשֶֽׁיהָ׃