3

1וְאֵ֤לֶּה הָיוּ֙ בְּנֵ֣י דָויִ֔ד אֲשֶׁ֥ר נֹֽולַד־לֹ֖ו בְּחֶבְרֹ֑ון הַבְּכֹ֣ור׀ אַמְנֹ֗ן לַאֲחִינֹ֨עַם֙ הַיִּזְרְעֵאלִ֔ית שֵׁנִי֙ דָּנִיֵּ֔אל לַאֲבִיגַ֖יִל הַֽכַּרְמְלִֽית׃