11Mizrajim zeugte die Luditer, die Anamiter, die Lehabiter, die Naftuhiter,