11וּמִצְרַ֡יִם יָלַ֞ד אֶת־לוּדִיִּים וְאֶת־עֲנָמִ֛ים וְאֶת־לְהָבִ֖ים וְאֶת־נַפְתֻּחִֽים׃